Welkom

Een groep enthousiaste leerkrachten, buurtwerkers en ouders is sinds enige tijd aan het werken aan de oprichting van een nieuwe buurtschool in de regio Leuven. Een locatie of specifieke buurt hebben we nog niet gevonden of gekozen. De keuze is afhankelijk van de mogelijkheden tot samenwerking die zich aandienen.

Onze missie:

  • We maken school voor de buurt, in de buurt en samen met de buurt. De meeste kinderen wonen in de directe omgeving en de school engageert zich in de buurt door samen te werken met ouders, buren en verenigingen.

  • In onze school worden kinderen gezien voor wie ze zijn. We gaan uit van hun kracht en hun leefwereld. Er is ruimte voor samenwerking en individuele ontplooiing. We willen kinderen emanciperen en laten opgroeien tot actieve burgers die duurzaam leven.

  • In onze school heerst er een sfeer van groei. Alle kinderen en volwassenen zijn nieuwsgierig en willen groeien. We brengen onze ervaringen samen om een warme, kwalitatieve en veelzijdige school te maken.

We zijn er van overtuigd dat het gedachtegoed van Freinet, in een school die zich richt op een divers publiek, een meerwaarde biedt.