Inschrijvingen

We zijn blij dat je onze school overweegt voor je kind(eren).
Wij willen in september 2019 van start gaan met een kleuterschool en 1ste, 2de en 3de leerjaar.
(geboortejaren 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011)

Inschrijven is nu nog niet mogelijk. Heb je interesse neem contact met ons op.

Aanmelden en inschrijven in Leuvense basisscholen

Begin 2014 beslisten het Lokaal Overlegplatform Leuven Basisonderwijs (LOP BaO) en de stad om de invoering van een digitaal aanmeldsysteem voor het Leuvense basisonderwijs te onderzoeken. Vanaf schooljaar 2016 - 2017 maakt elke basisschool in Leuven er gebruik van. (persmededeling stad Leuven)

meldjeaan.leuven.be