Team

Ons schoolteam:

 

Ben jij misschien onze toekomstige collega?

We zijn nog op zoek naar leerkrachten en andere medewerkers.

​Uit onze visietekst: 
​Er is een doordachte samenstelling van het team en de coördinator. Er is een personeelsbeleid dat verzekert dat het team bestaat uit mensen die bereid zijn om:

  • ​zelf steeds verder te evolueren in een sfeer van groei,
  • regelmatig te reflecteren over hun praktijk, over de actuele interpretatie van Freinetonderwijs en het verzekeren van de onderwijskwaliteit,
  • veelvuldig te overleggen over praktische en pedagogische punten

 

We streven naar een divers team met respect voor ieders eigenheid. We zijn complementaire collega's met allemaal verschillende talenten en voelen ons door die verschillen niet bedreigd maar versterkt. We willen elkaars talenten en ontwikkeling steunen.
De leerkrachten vormen een hecht en klein team van gedreven mensen. Er is grote betrokkenheid van iedereen bij het hele schoolgebeuren. We kiezen er als school voor dat er in de klassen in de eerste plaats fulltime gewerkt wordt en dat we uitzonderingen op de regel als team samen bespreken. We kiezen dan een oplossing die goed is voor de school.
Alle teamleden kunnen helder motiveren waarom we volgens de Freinetprincipes werken en er is een gemeenschappelijk gedragen visie over de manier waarop dat moet gebeuren. Het team kiest focuspunten waarin de school wil groeien en communiceert over de voortgang. Daarnaast kiezen teamleden hun individuele groeipunten die ze met elkaar bespreken. Elk toekomstig teamlid wordt gevraagd om een tekst te schrijven over zijn of haar droomschool.
De coördinator is goed in haar job en werkt met plezier. Ons team wordt geleid door een sterke coördinator die het team motiveert, geregeld de koers checkt en indien nodig bijstuurt.
Alle teamleden maken de principes van de buurtschool waar in hun dagdagelijkse praktijk. De leerkrachten gebruiken de mogelijkheden in de buurt om hun klaswerking te verrijken en bouwen actief mee aan een uitgebreid netwerk rond de school omdat ze geloven dat dit ten goede komt aan de ontwikkeling van de kinderen.